Flandre Occidentale (4C)

Deviens fan de Flandre Occidentale (4C)!
Facebook
RSS Feed van Flandre Occidentale (4C) Enregistrer le calendrier de Flandre Occidentale (4C)

Classement 2017 - 2018

  Equipe T G P P B P =
1. Heule Heule 34 26 4 4 93-31 82 62
2. Bellegem Bellegem 34 25 6 3 108-36 81 72
3. Wevelgem City B Wevelgem City B 34 20 2 12 76-44 62 32
4. Jong Vijve Jong Vijve 34 19 5 10 80-46 62 34
5. Dentergem Dentergem 33 19 5 9 79-50 62 29
6. Ledegem B Ledegem B 34 17 7 10 75-55 58 20
7. Mandel United B Mandel United B 34 16 5 13 74-47 53 27
8. Dadizele B Dadizele B 34 16 5 13 86-80 53 6
9. Dottignies Sport B Dottignies Sport B 34 15 8 11 82-62 53 20
10. Rekkem Sport Rekkem Sport 34 14 6 14 70-64 48 6
11. Stasegem Stasegem 34 13 6 15 56-61 45 -5
12. _AALBEKE SP. _AALBEKE SP. 34 13 5 16 64-70 44 -6
13. Marke Marke 34 12 5 17 61-71 41 -10
14. Fc Eendacht Kuurne Fc Eendacht Kuurne 34 10 6 18 64-63 36 1
15. Sint-Eloois-Winkel B Sint-Eloois-Winkel B 34 9 7 18 50-63 34 -13
16. Menen United Menen United 33 7 3 23 41-123 24 -82
17. Eendracht Wervik B Eendracht Wervik B 34 5 1 28 43-151 16 -108
18. Wikings Kortrijk Wikings Kortrijk 34 4 4 26 47-132 16 -85

Archives

Résultats 2017 - 2018

  B
e
l
l
e
g
e
m
D
a
d
i
z
e
l
e

B
D
e
n
t
e
r
g
e
m
D
o
t
t
i
g
n
i
e
s

S
p
o
r
t

B
E
e
n
d
r
a
c
h
t

W
e
r
v
i
k

B
F
c

E
e
n
d
a
c
h
t

K
u
u
r
n
e
H
e
u
l
e
J
o
n
g

V
i
j
v
e
L
e
d
e
g
e
m

B
M
a
n
d
e
l

U
n
i
t
e
d

B
M
a
r
k
e
M
e
n
e
n

U
n
i
t
e
d
R
e
k
k
e
m

S
p
o
r
t
S
i
n
t
-
E
l
o
o
i
s
-
W
i
n
k
e
l

B
S
t
a
s
e
g
e
m
W
e
v
e
l
g
e
m

C
i
t
y

B
W
i
k
i
n
g
s

K
o
r
t
r
i
j
k
_
A
A
L
B
E
K
E

S
P
.
Bellegem 6-2 3-2 4-0 7-0 3-2 2-1 5-1 1-1 3-2 4-2 5-1 1-1 3-0 5-1 2-0 5-0 3-1
Dadizele B 2-1 3-5 4-4 5-3 0-4 4-5 3-0 3-1 1-3 2-5 9-0 2-0 3-2 3-2 2-6 5-0 FF 5-3
Dentergem 2-2 2-4 2-3 7-2 2-1 0-3 2-2 2-0 0-2 2-1 4-2 5-0 3-0 3-1 1-2 4-1 3-0
Dottignies Sport B 4-0 1-2 1-0 4-1 2-2 1-3 1-1 2-3 0-0 5-2 4-0 1-1 4-2 2-2 2-1 7-0 2-2
Eendracht Wervik B 1-8 0-2 0-2 1-5 0-4 0-3 1-7 2-3 0-1 2-5 0-2 7-2 2-1 2-4 1-2 3-2 0-4
Fc Eendacht Kuurne 2-2 0-4 0-0 1-0 3-0 0-2 1-3 2-3 2-0 2-3 9-1 3-2 1-2 1-3 0-2 3-0 2-2
Heule 2-2 5-0 1-2 0-4 4-0 1-0 5-3 0-0 0-0 1-1 6-1 1-0 2-1 2-1 2-0 4-1 3-0
Jong Vijve 0-2 2-2 1-0 2-1 12-1 3-2 0-2 2-1 1-2 1-0 3-0 1-2 2-2 2-0 3-1 0-1 2-1
Ledegem B 0-2 2-3 1-3 5-2 5-1 1-0 1-3 3-1 3-2 2-2 5-0 1-1 4-2 2-3 3-2 2-2 4-1
Mandel United B 2-3 3-0 2-4 1-0 11-0 4-2 0-1 1-3 0-5 FF 2-0 7-2 1-0 0-0 0-1 2-0 4-1 1-1
Marke 0-1 2-1 3-3 3-2 2-3 0-5 1-2 0-1 2-2 2-1 4-2 0-2 0-4 3-2 1-3 2-5 2-1
Menen United 0-7 1-0 07/01 2-0 3-3 3-4 FF 0-10 0-8 0-1 3-2 1-0 1-2 2-1 1-1 2-3 1-1 3-4
Rekkem Sport 0-1 2-0 1-2 4-5 11-0 3-1 2-5 1-3 1-2 2-1 1-1 3-2 1-0 0-2 1-1 5-1 3-1
Sint-Eloois-Winkel B 0-1 3-3 2-2 1-2 1-2 1-1 0-2 3-2 1-2 1-1 0-5 3-0 3-1 4-1 0-4 2-2 0-1
Stasegem 2-1 2-2 1-3 2-2 3-1 2-1 0-2 0-1 1-1 0-2 1-0 4-0 4-4 0-2 1-0 3-2 3-1
Wevelgem City B 1-1 3-1 0-1 5-2 4-0 4-1 1-0 0-2 4-1 4-2 1-2 4-2 2-3 1-0 2-1 4-0 2-0
Wikings Kortrijk 0-6 1-3 2-6 2-4 5-2 1-1 3-5 0-5 0-5 1-8 2-4 1-2 3-7 2-4 2-1 0-6 2-4
_AALBEKE SP. 1-6 1-1 3-0 1-3 7-2 4-1 0-5 0-0 2-0 1-4 2-1 5-1 0-1 1-2 2-1 2-1 5-1